Webové stránky pripravujeme.

logo

Rates aréna

Projekty Európskej únie

Športová hala Rates Zvolen, rekonštrukcia a dostavba.

K dňu 18.03.2016 Hotel Tenis získal nový projekt EÚ s názvom: Športová hala Rates Zvolen, rekonštrukcia a dostavba. Predpokladaný dátum začatia je 5/2017. Cieľom projektu je činnosť spojená s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

Predpokladaný termín ukončenia:   12/2017.
Výška NFP na tento projekt je:   1 200 697,36 Eur.
Kód výzvy:   7/PRV/2015
Kontakt:   Jiří Příkazský lmobile 0905 612 976
ppa eu
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5