Nikola Sibylová

Nikola Sibylová

Skupinový tréner

Som tá, ktorú uvidíš viac vo vzduchu ako na zemi. V Rates Arena spolu objavíme čaro Ay fly training a na podložkách si zacvičíme power jogu. Želám si, aby sme spoločne budovali telo, ktoré sa vďaka jogovým pozíciám vie správne hýbať a myseľ, ktorá vďaka dýchaniu a pestovaniu nadhľadu nad bežnými situáciami života vie odpočívať.

Zo všetkých pohybových aktivít mi najviac dáva beh, ktorému sa venujem súťažne. Študovala som žurnalistiku a masmédia na Masarykovej univerzite v Brne, preto spoločnosť rovnako zmýšľajúcich ľudí nikdy neodmietnem.

Snažím sa nachádzať rovnováhu medzi pohybom, kvalitným jedlom a zaslúženým odpočinkom. Milujem všetko, v čom vidím výzvu, pretože len po vstúpení do zóny diskomfortu si môžeme viac vážiť to, čo máme v bežnom živote. Nepohrdnem otužovaním ani chutným avokádom.

ZAMERANIE:

  • Ay fly training– v plachte si vyskúšame známe pozície z jogy a zapojíme bezpečné akrobatické pozície. Zabudneme na starosti a upevníme si sebadôveru. Naučíme sa tak dôverovať nie len plachte, ale aj sami sebe. Spolu dokážeme posúvať hranice vo vnímaní toho, čo dokáže naše telo.
  • Powerjoga – dynamickú formu jogy zameriame na dosahovanie harmónie tela a mysle, rozvoj fyzických a psychických schopností a odbúravanie stresu a napätia

KVALIFIKÁCIE:

  • Inštruktorka jogy I. kvalifikačného stupňa - špecializácia Power joga
  • Inštruktorka jumpingu – cvičenie na trampolínach
  • Inštruktorka aquatabaty – intervalový tréning vo vode
  • Inštruktorka Ay fly training - joga v plachtách
  • Bežecká príprava