RATES ARENA členstvá
GOLD | SILVER | BASIC | MINI

členstvo GOLD

ROK | 12 MESIACOV | 49€/mesačne
• Člen RA je viazaný zmluvou hradiť sumu mesačne po dobu 12 mesiacov.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra.
• Člen RA má 16 voľných vstupov na skupinové tréningy a každý ďalší je spoplatnený sumou 2€.
Ďalší člen rodiny vrátane dieťaťa nad 16 rokov má to isté členstvo GOLD V SUME 45€ viazané na 12 mesiacov (bez benefitov)
• Členský login na online rezervácie.

BENEFITY K ČLENSTVU GOLD
• Dieťa do 7 rokov má vstup GRÁTIS
• 2x wellness centrum | 180 min
• 2x plavecká hodinka | 90 min
• 2x vstup pre priateľa ► GRÁTIS
• 2x vstup na verejné korčuľovanie ► GRÁTIS
• 2x EMS tréning ► GRÁTIS

 

 

Členstvo SILVER

POLROK | 6 MESIACOV | 59€/mesačne
• Člen RA je viazaný zmluvou hradiť sumu mesačne po dobu 6 mesiacov.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra.
• Člen RA má 16 voľných vstupov na skupinové tréningy a každý ďalší je spoplatnený sumou 2€.
Ďalší člen rodiny vrátane dieťaťa nad 16 rokov má to isté členstvo SILVER V SUME 55€ viazané na 6 mesiacov (bez benefitov)
• Členský login na online rezervácie.

BENEFITY K ČLENSTVU SILVER
• Dieťa do 7 rokov má vstup GRÁTIS
• 1x wellness centrum | 180 min
• 1x plavecká hodinka | 90 min
• 1x vstup pre priateľa ► GRÁTIS
• 1x vstup na verejné korčuľovanie ► GRÁTIS
• 1x EMS tréning ► GRÁTIS

Členstvo BASIC

MESIAC | 1 MESIAC | 69€
• Člen RA nie je viazaný zmluvou.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra.
• Člen RA má 16 voľných vstupov na skupinové tréningy a každý ďalší je spoplatnený sumou 2€.

Členstvo MINI

MESIAC | 1 MESIAC | 29€
• Člen RA nie je viazaný zmluvou.

• Člen RA má vstup do fitness centra a na skupinové cvičenia povolený v určenom čase:
| PO - NE | 11:00 - 16:00 |*

Členstvo MINI je pre každú osobu vrátane:
• Dieťa do 15 rokov
• Dieťa/osoba do 26 rokov s ISIC kartou
• Osoba s ITIC kartou
• Mamička na materskej dovolenke
• Senior nad 60 rokov a ZŤP
 

*Pri členstve MINI je nutné dodržiavať presne vyhradený čas pobytu klienta v priestoroch na cvičenie. Po tomto vyhradenom čase sa klient pohybuje už len v priestoroch určených na prezlečenie, osobnú hygienu a v priestoroch recepcie.