Rates arena členstvo
GOLD | SILVER | BASIC | MINI

členstvo GOLD

ROK | 12 MESIACOV | 39€
• Člen RA je viazaný zmluvou hradiť sumu mesačne po dobu 12 mesiacov.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra a na skupinové cvičenia.
Ďalší člen rodiny vrátane dieťaťa nad 15 rokov má to isté členstvo GOLD V SUME 29€ viazané na 6 mesiacov (bez benefitov)
• Členský login na online rezervácie.
• Vstupná diagnostika spojená s konzultáciou
• Prezentácia posilňovacích strojov

 

BENEFITY K ČLENSTVU GOLD
• Dieťa do 15 rokov má vstup GRÁTIS
• 2x wellness centrum | 180 min
• 2x plavecká hodinka | 90 min
• 2x bowling | 60 min | 1x dráha
• 2x squash | 60 min
• 2x bedminton | 60 min
• 2x adventure golf | 1 hra | 18 jamiek
• 2x tenisový kurt - vonkajší | 60 min

 

 

Členstvo SILVER

POLROK | 6 MESIACOV | 49€
• Člen RA je viazaný zmluvou hradiť sumu mesačne po dobu 6 mesiacov.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra a na skupinové cvičenia.
Ďalší člen rodiny vrátane dieťaťa nad 15 rokov má to isté členstvo SILVER V SUME 39€ viazané na 6 mesiacov (bez benefitov)
• Členský login na online rezervácie.
• Vstupná diagnostika spojená s konzultáciou
• Prezentácia posilňovacích strojov

 

BENEFITY K ČLENSTVU SILVER
• Dieťa do 15 rokov má vstup GRÁTIS
• 1x wellness centrum | 180 min
• 1x plavecká hodinka | 90 min
• 1x bowling | 60 min | 1x dráha
• 1x squash | 60 min
• 1x bedminton | 60 min
• 1x adventure golf | 1 hra | 18 jamiek
• 1x tenisový kurt - vonkajší | 60 min

Členstvo BASIC

MESIAC | 1 MESIAC | 59€
• Člen RA nie je viazaný zmluvou.
• Člen RA má neobmedzený vstup do fitness centra a na skupinové cvičenia.

Členstvo MINI

MESIAC | 1 MESIAC | 19€
• Člen RA nie je viazaný zmluvou.

• Člen RA má vstup do fitness centra a na skupinové cvičenia povolený v určenom čase:
| PO - PIA | 11:00 - 16:00 |
| SO - NE | 07:00 - 20:00 |

Členstvo MINI je pre každú osobu vrátane:
- Dieťa do 15 rokov
- Dieťa/osoba do 26 rokov s ISIC kartou
- Osoba s ITIC kartou
- Mamička na materskej dovolenke
- Senior nad 60 rokov a ZŤP

 

*Pri členstve MINI v pondelok až piatok je nutné dodržiavať vyhradený čas pobytu klienta v priestoroch na cvičenie presne v čase od 11:00 do 16:00 hodiny. Po tomto čase sa klient pohybuje už len v priestoroch určených na prezlečenie, osobnú hygienu a v priestoroch recepcie.

 


CHCEM SA STAŤ ČLENOM