Tomáš Kuvik

Tomáš Kuvik

Osobný tréner / Skupinový tréner

PROFIL:

 • Absolvent Vysokej školy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s odborom pedagóg Telesnej a športovej výchovy.
 • Skúsený kondičný tréner so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu alebo konkrétny šport.
 • Tréner plávania a inštruktor lyžovania a snowboardingu.
 • Organizátor športových podujatí a detských táborov.

ZAMERANIE:

 • Funkčný tréning
 • Silová príprava
 • Kondičná príprava
 • Plavecká príprava
 • Skupinové/osobné tréningy
 • HIIT, TABATA, KRUHOVÝ TRÉNING
 • Všeobecná pohybová príprava pre deti

KVALIFIKÁCIE:

 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
 • Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou plávanie